Maandag - Vrijdag : 08:30 - 17:30
info@ictmedia.nl
073 - 614 0070

BaaS Magazine

BaaS Community

Het in 2014 opgerichte Boardroom as a Service(BaaS)-platform verenigt de werelden van techniek, economie en maatschappij in een cross- functionele benadering. Het idee van een community staat daarbij voorop: onder gelijken ervaringen en inzichten uitwisselen over de rol en mogelijkheden van organisaties in het digitaliserende speelveld. Een dergelijk overleg is voor de hedendaagse bestuurder van onschatbare waarde.

Doelgroep BaaS Magazine

Zakendoen transformeert van een ‘push’ vanuit grote corporates naar een ‘pull’ vanuit de eindgebruiker. Nieuwe ‘on-demand’ deliverymodellen zijn hiervan een voorbeeld. Veel raden van bestuur zien de digitalisering van markten en maatschappij met lede ogen aan. Waar men gewend was de zaken top-down aan te sturen, hebben ze nu te maken met ontwikkelingen die sterk van onderaf komen. BaaS is met nadruk een platform on demand voor bestuurders uit alle geledingen van de boardroom; CEO’s, CMO’s, COO’s, CTO‘s en CIO’s zoeken in toenemende mate naar inhoud en interactie als het gaat om de steeds digitaler wordende wereld.

Lezersprofiel

Bestuursvoorzitters en hun peers zullen mee moeten in een wereld die sterk aan verandering onderhevig is door de digitaliseringstrend. BaaS Magazine speelt een belangrijke rol binnen het nieuwe platform. Behalve een weergave van hetgeen er zoal binnen de community gebeurt, brengt het volop nieuws, inzichten en achtergronden over de digitaliseringstrend. Als BaaS member wordt je vroegtijdig uitgenodigd voor evenementen en krijgt desgewenst inspraak bij de samenstelling van het programma. Andere voordelen zijn extra programma-elementen, toegangskaarten voor collega’s tijdens jaarcongressen en (op verzoek) informele ontmoetingen met leveranciers en consultants.

BaaS Nr. 1

Economy & Society

We bevinden ons momenteel in het midden van een ongekende transformatie. Consument- en
eindgebruiker-gedreven IT en democratisering van steeds eenvoudiger aan te wenden technologie spelen daarbij een belangrijke rol, maar de veranderingen gaan veel verder. Er speelt veeleer een verbond van krachten op het gebied van technologie, economie en samenleving. Met name de
omkering van de top-down besturing naar bottom-up verandering is revolutionair. Het zijn niet langer de (besturen van) organisaties die de toekomst bepalen, maar het individu. De nieuwe wisselwerking tussen technologie, maatschappij en economie heeft z’n eigen dynamiek en het nieuwe evenwicht is
nog niet gevonden. Maar wie wil kan blijven meedoen.

Deadline artikelen: 16-01-2017
Deadline advertentie/advertorial: 03-02-2017
Landing BaaS Nr. 1: Maart 2017

BaaS Nr. 2

Information & Algorithms

We leven in een wereld die in toenemende mate gecontroleerd wordt door algoritmes. Complexe computerprogramma’s bepalen niet alleen aandelenkoersen, ze creëren tevens filmscripts, gebouwen en infrastructuur. Er zijn (digitale) leiders die beweren dat algoritmes zelfs belangrijker zijn dan data. Dat laatste is immers in toenemende mate voorhanden. De algoritmes doen evenwel het echte werk: het tegen een
optimale prijs verkopen van een vliegticket, relevante aanbiedingen tonen voor individuele klanten,
diepgaande analyses maken van eventuele risico’s door verzekeringsmaatschappijen enzovoorts. In deze uitgave ook aandacht voor de ongewenste neveneffecten: kun je algoritmes om de tuin leiden? Gaan algoritmes
een eigen leven leiden? Ligt er wellicht een algoritme-oorlog in het verschiet?

Deadline artikelen: 05-06-2017
Deadline advertentie/advertorial: 23-06-2017
Landing BaaS Nr. 2: Juli 2017

BaaS Nr. 3

Transformation & Leadership

Leiderschap is een proces waarbij een individu een groep beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Vaak is dit iemand die een hoge positie heeft, maar dit is in een tijdperk waarin consument en ‘eindgebruiker’ steeds vaker de zelf aan de knoppen zitten geen wetmatigheid. Hedendaagse leiders kijken verder dan hun eigenbelang en het kortetermijnbelang van hun organisatie. Die stimuleren het innovatieve vermogen, staan open voor nieuwe samenwerkingsvormen en creatief talent. Juist de aankomende generatie zoekt immers meer naar authenticiteit en zingeving in het werk, wat vraagt om een andere manier van (bij)sturen. De leider van de toekomst staat in verbinding met de grotere context en brengt daarin alle belangen in balans.

Deadline artikelen: 17-07-2017
Deadline advertentie/advertorial: 04-08-2017
Landing BaaS Nr. 3: September 2017

BaaS Nr. 4

Automation & Robots

De toepassing van kunstmatige intelligentie trekt een spoor door de arbeidsmarkt. In de maakindustrie kennen we al de vele robotarmen in de productiehallen. Ook in andere sectoren zal standaard werk van routinematige handelingen tot administratie verregaand geautomatiseerd worden. Denk aan: webshops die winkelpersoneel
overbodig maken, robots die zorgtaken aan het bed overnemen en zelf rijdende taxi’s die het stuur overnemen
van chauffeurs. In de financiële dienstverlening zullen bij de administratieve verwerking van transacties mensenhanden steeds minder nodig zijn door het volledig automatiseren van bedrijfsprocessen. Wat heeft dit alles voor gevolgen voor de werkgelegenheid en de economie? En wat is er aan leiderschap nodig om deze
ontwikkelingen in goede banen te leiden? Vragen die op een antwoord wachten.

Deadline artikelen: 20-11-2017
Deadline advertentie/advertorial: 08-12-2017
Landing BaaS Nr. 3: December 2017

Echte vakbladen

Heeft u interesse in een van de bladen van ICT Media of wilt u meer weten over adverteer mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op

 

Vul het onderstaande formulier in.

Je naam (verplicht)

Je e-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Bericht