Maandag - Vrijdag : 08:30 - 17:30
info@ictmedia.nl, redactie@ictmedia.nl, sales@ictmedia.nl
073 - 614 0070

Media

Uiteraard sluit het media-portfolio van ICT Media aan op genoemde opzet en thematiek. De website IT-executive is daarbij steeds meer leidend. Op dagelijkse basis wordt op www.itexecutive.nl nieuws en informatie gepresenteerd voor, door en vanuit de CIO, CTO en aanpalende doelgroepen. IT-executive houdt daarnaast separate streams voor de CDO en CEO.

Het extra dikke CIO Magazine verschijnt in 2019 vier keer per jaar en bevat een selectie van de beste doelgroepartikelen. Daarnaast bieden zowel blad als website ruimte voor relevante partnercontent. Naast eventuele kranten (BoardroomIT) en doelgroepspecials (CDO Magazine en BAAS) staat een ‘15-jaar CIO-community’-uitgave gepland.

De waarde van de CIO voor de Nederlandse economie en samenleving zal niet onopgemerkt blijven!

CIO Magazine

4 edities per jaar CIO
Alles over CIO Magazine

CIO Magazine is met afstand het hoogst gepositioneerde IT-blad van Nederland. Geen magazine over bits, bytes, nullen, maar een lezenswaardige glossy, die met pakkende artikelen, een sfeervolle lay-out en hoge kwaliteit fotografie informatietechnologie naar het hoogste bestuursniveau brengt.

CIO Magazine is een echt community-blad. Het biedt CIO’s en IT-directeuren een klankbord, een platform en het verschaft hen inspiratie en inzicht. Het magazine informeert, faciliteert discussies, deelt best practices en entertaint. Daarbij brengt CIO Magazine vraag (de doelgroep) en aanbod (marktpartijen) regelmatig samen.

CIO Magazine

IT-Executive

CIO, CFO, COO, CEO, sourcing professionals, IT- en informatiemanagers
Alles over IT-Executive

ICT Media bereikt met zijn platform IT-Executive.nl een brede doelgroep van beslissers op C-niveau bij de grootste bedrijven en instellingen in ons land met affiniteit voor IT, digitalisering, sourcing en leiderschap.

De website voorziet de doelgroep van nieuws, achtergronden en opinie, maar is met nadruk geen algemeen nieuwsportaal voor ontwikkelingen op ICT en innovatiegebied – daarvoor zijn talloze andere kanalen. In plaats daarvan lees je op de site de beste content uit CIO Magazine, CDO Magazine, BaaS Magazine en Boardroom IT.

Lezers/abonnees kunnen via verschillende streams, parallel aan de onze titels, de voor hen relevante artikelen lezen en zich abonneren (nieuwsbrief, LinkedIn, Twitter, Facebook, rss).

IT-Executive