Maandag - Vrijdag : 08:30 - 17:30
info@ictmedia.nl, redactie@ictmedia.nl, sales@ictmedia.nl
073 - 614 0070

Dringen en duwen in de polder!

///
Categories,

Geen onderwerp zo ‘hot’ als security. Was je vroeger toch wel een zeurpiet als je wees op beveiligingsrisico’s van een applicatie of website, tegenwoordig kun je aansluiten in de lange rij van profeten die onze ondergang voorspellen. Het Internet of Things is daarbij de klap op de vuurpijl, of als je wilt, de nagel aan onze doodskist. Sluisdeuren worden opengezet, kerncentrales koken over, ‘intelligente’ auto’s worden overgenomen en veranderen in dodelijke projectielen. De nuance is al jaren zoek. En die nuance heet risicomanagement.

In tegenstelling tot wat men ons doet geloven, hoeven we niet alles te beveiligen. Het gaat daarbij om de variabelen kans en schade, en vervolgens om de vraag welk risico we willen accepteren. Absolute veiligheid bestaat niet, ook al blijven we daarnaar zoeken, zeker in ons landje van zekerheidszoekers, waar we met z’n allen flink overververzekerd zijn. Intussen zijn er natuurlijk wel serieuze risico’s te adresseren, als het gaat om bijvoorbeeld overheidsinmenging, Internet of Things, big data, cybercrime en zeker ook het gebrek aan skills op het gebied van securitymanagement. Je zou denken dat er vast wel weer een commissie in het leven zou zijn geroepen, onder leiding van een oudgediende uit de politiek, die een lijvig rapport produceert waar we vervolgens niets mee doen. Deze keer niet. Deze keer is vanuit de noodzaak om gezamenlijk, constructief en nuchter naar de security-uitdagingen van de komende jaren te kijken, een initiatief genaamd The Hague Security Delta (HSD) ontstaan. HSD is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen, waar serieus aan kennis-ontwikkeling en -uitwisseling wordt gedaan, vanuit hubs in Den Haag, Twente en Brabant. Fijn dat er nu eindelijk eens meters worden gemaakt in en vanuit Den Haag. Ik denk dat we in ons land trots mogen zijn op dit initiatief, dat doet denken aan Silicon Valley…

Maar… het FD berichtte laatst dat ons landje maar liefst 220 van zulke ‘delta’s’ en valleys’ kent. U leest het goed. Zoals vroeger gezegd werd dat iedere Nederlander zijn eigen kerkgenootschap had, heeft nu iedere wethouder die wat wil voorstellen zijn eigen Silicon Valley in de dop.  ‘Laat duizend bloemen bloeien’, zei Mao ooit. Maar 220 Silicon Valleys in de polder doen me voor het eerst toch verlangen naar wat ‘regie’!