Maandag - Vrijdag : 08:30 - 17:30
info@ictmedia.nl, redactie@ictmedia.nl, sales@ictmedia.nl
073 - 614 0070

Bestuurder, kom uit je bubbel!

///
Categories,

Kijkend naar de manier waarop Nederlandse bestuurders omgaan met de verregaande digitalisering van alles wat los en vast zit, bekruipt mij een ongemakkelijk gevoel. Los van enkele front-runners zie ik vooral gelatenheid, blind vertrouwen in grote (veelal buitenlandse) leveranciers en de ‘bubbel’ van interne collega’s als sparringpartners. En ondertussen verandert de wereld in rap tempo naar een heuse ‘techonomy’, een wereld waarin geen plaats meer is voor niet-technologisch aangehaakte organisaties en individuen. Tijd voor een wisselwerking op niveau!

We bevinden ons momenteel in het midden van een ongekende transformatie; aangejaagd door een verbond van krachten op het gebied van technologie, economie en samenleving. Met name de omkering van de top-downbesturing naar bottom-upverandering is revolutionair. Het zijn niet langer de besturen van organisaties die de toekomst bepalen, maar het individu: medewerkers en de consument. Technologie speelt daarbij als enabler van de ontwikkelingen een voorname rol. De hedendaagse IT-strategie zoekt het optimum tussen de push vanuit de technologie en de pull vanuit de gebruiker en eindklant. Adaptiviteit is het toverwoord.

Boardroomdynamiek

Deze techonomy zorgt voor een herijking van de governance, en de rol en positie van de bestuurder. Boards (zowel RvB als RvC/RvT) worden voortdurend uitgedaagd hun organisatie zo flexibel en adaptief mogelijk te houden, teneinde klaar te zijn voor elke nieuwe ontwikkeling. Ongeacht of deze uit de eigen gelederen komt of van buiten. De toekomst is aan leiders die in deze nieuwe orde hun positie innemen.

Besturen van zowel bedrijven als overheden opereren daarbij idealiter meer vanuit het hart dan vanuit de top. DevOps, agile en autonome teams bestaande uit businessmensen en IT’ers die tezamen verantwoordelijk zijn voor (een deel van) het eindproduct, zijn de nieuwe weg. De invloed vanuit technologie, economie en samenleving leidt bovendien tot een intensievere wisselwerking tussen RvB en de RvC.

Aansluiting

De nieuwe werkelijkheid is er een van ingrijpende verandering, maar staat tegelijk bol van de kansen. Het is aan eenieder individueel te beoordelen of men een onderdeel is van de geschetste dynamiek, om vervolgens met elkaar de dialoog aan te gaan en een plaats te bemachtigen in deze nieuwe orde. En juist daarom houd ik mijn hart vast als ik de inertie en interne focus zie bij de gemiddelde Nederlandse topbestuurder! Kom uit je bubbel en zoek aansluiting met je peers voor een bedrijfsmuren-, sector- en wellicht grensoverschrijdende uitwisseling van kennis en ervaringen. Een dialoog die ik overigens van harte faciliteer!